Acasă Publicitate Anunt angajare Primaria Perieni

Anunt angajare Primaria Perieni

0
ROMÂNIA, JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI PERIENI
e-mail.primariaperieni@yahoo.com

Nr. 1427 din 08.03. 2021 

A N U N Ţ

PRIMĂRIA COMUNEI PERIENI, judeţul VASLUI cod fiscal 4540020 organizează CONCURS pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform Regulamentului –cadru aprobat conform H.G. nr. 286 din 23.03.2011 modificat şi completat prin HG nr. 1027/2014,astfel:

  1. MUNCITOR CALIFICAT – compartimentul administrativ gospodăresc – aparatul de specialitate al Primarului comunei Perieni – perioadă nedeterminată.
  2. Nivelul studiilor: Generale.
  3. Vechimea în specialitatea studiilor . Nu este cazul.
  4. Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Perieni, judeţul VASLUI, după următorul calendar:

Publicarea concursului : 12.03.2021.

Înscrierea candidaţilor: În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15.03.2021 – 26.03.2021, ora 16,00 la Primăria Perieni.

Selecţia dosarelor: 29 martie 2021, ora 10,00.

Proba scrisă: 05.04.2021, ora 10,00.

Interviul:. Data 08.04.2021, ora 10,00.

Date de contact: Poghirc Alexandru Dragoş, consilier personal primar, Tel : 0748170676 .

Actele necesare pentru dosarul de concurs, bibliografia şi ,după caz, tematica concursului se afişează la sediul Primăriei comunei Perieni şi pe pagina de internet wwwprimariaperieni.ro

PRIMAR, Iacob Alexandru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.