Acasă Publicitate ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

0

Comuna Perieni,  satul Perieni, judeţul Vaslui, aduce la cunoștință publică organizarea  licitației publice cu oferte închise în plic, pentru vânzarea unor bunuri imobile-teren- care aparțin domeniului privat al comunei Perieni, după cum urmează:

– teren înscris în CF nr.73409 Perieni,nr.cad.73409, în suprafață de 1000 m.p., situat în satul Perieni, comuna Perieni, județul Vaslui, intravilan, aparținând domeniului privat al comunei Perieni.

-teren înscris în CF nr.73429 Perieni,nr.cad.73429, în suprafață de 1000 m.p., situat în satul Perieni, comuna Perieni, județul Vaslui, intravilan, aparținând domeniului privat al comunei Perieni.

 -teren înscris în CF nr.73595 Perieni,nr.cad.73595, în suprafață de 682 m.p., situat în satul Perieni, comuna Perieni, județul Vaslui, intravilan, aparținând domeniului privat al comunei Perieni.

-teren înscris în CF nr.73566 Perieni,nr.cad.73566, în suprafață de 818 m.p., situat în satul Perieni, comuna Perieni, județul Vaslui, intravilan, aparținând domeniului privat al comunei Perieni.

Vânzarea prin licitație publică a imobilelor menționate este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 64 din 29.11.2023 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul comunei Perieni, în baza cererii depuse în acest sens și după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.

Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul comunei Perieni,satul Perieni,județul Vaslui, tel. 0766711495.D/na Postolache Manuela  e-mail:primariaperieni@yahoo.com

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: costul unui exemplar este de 20 lei,care se achită în numerar la casieria comunei Perieni.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/04/2024, ora 16,00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 25/04/2024, ora 16,00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul comunei Perieni, satul Perieni, județul Vaslui.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior în care se depune oferta și unul exterior.

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26/04/2024, ora.10,00, în sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Perieni.

Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vaslui, secția Contencios administrativ, cu sediul în municipiul Vaslui, str.Ștefan cel Mare, e-mail: tr-vaslui@just.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.