Acasă Publicitate Anunț licitație publică spații în comuna Zorleni

Anunț licitație publică spații în comuna Zorleni

0

Comuna Zorleni, județul Vaslui, concesionează prin licitație publică două spații aferente Dispensarului uman din satul Zorleni, str. Eden nr. 10, comuna Zorleni, județul Vaslui, înscris în CF nr.73574-C1-U2 Zorleni, nr. cadastral 73574-C1-U2, ce aparține domeniului public al Comunei Zorleni, după cum urmează: 1 spațiu destinat funcționării unui cabinet medical de fizio-kineto-hidroterapie (cu suprafața utilă de 67,04 mp, cu suprafață construită de 88,82 mp compusă din cabinet și spații comune, precum și terenul aferent părții din cladire cu suprafața de 102,51 mp) și un spațiu destinat funcționării unui cabinet medical de stomatologie (cu suprafața utilă de 34,99 mp, cu suprafață construită de 46,36 mp compusă din cabinet și spații comune, precum și terenul aferent părții din clădire cu suprafața de 53,49 mp). Spațiile care fac obiectul concesionării sunt dotate cu aparatură medicală specifică activității cabinetelor, precum și mobilier.

Durata concesionării este de 10 ani și poate fi prelungită până la 25 ani.

Documentația de atribuire (inclusiv caietul de sarcini) se poate procura contra sumei de 50 lei, de la Registratura Primăriei Comunei Zorleni, județul Vaslui. Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări este 04.11.2022.

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, la Registratura Primăriei Comunei Zorleni, județul Vaslui, până la data de 15.11.2022, orele 15:30.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar garanția de participare este de 100 lei.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Zorleni, județul Vaslui, în data de 16.11.2022, orele 10:00, numai dacă au fost depuse cel puțin două oferte pentru fiecare spațiucare face obiectul concesiunii

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Vaslui, Secția contencios-administrativ, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 54, județul Vaslui, telefon/fax 0235-311582.

Relații și informații suplimentare pot fi obținute de la Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zorleni, județul Vaslui, telefon 0235-425000.LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.