Acasă Publicitate ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRI BUNURI IMOBILE

ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRI BUNURI IMOBILE

0

 

  1. 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL: 

Primaria Municipiului Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL VÂNZĂRII:

53 terenuri situate în Municipiul Bârlad, Cartier Alexandru cel Bun, în suprafaţă totală de 20789 mp, conform caietului de sarcini, aparţinând domeniului privat al UAT Bârlad, conform H.C.L.M. Bârlad nr.266/16.07.2021, H.C.L.M. Bârlad nr.510/28.09.2021 și a temeiului legal O.U.G. 57/2019.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită cash la casieria instituţiei, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.03.2022, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.03.2022 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.12.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  25.03.2022 ora 1000, Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.03.2022. (Anunț publicat în data de 2 martie 2022)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.