Acasă Publicitate ANUNŢ LICITAŢIE

ANUNŢ LICITAŢIE

0

1.     INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL VÂNZĂRII:

Linie de sortare deşeuri reciclabile, aparţinând domeniului privat al UAT Bârlad, conform H.C.L.M. Bârlad nr.531/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. 57/2019.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: gratuit, de la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, parter, camera 12, sau prin solicitare pe mail corespondenta@primariabarlad.ro.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.01.2022 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.10 – Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  18.01.2022 ora 1000Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.12.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.