Acasă Publicitate Anunț privind finanțările nerambursabile alocate de la Bugetul local pentru activități nonprofit...

Anunț privind finanțările nerambursabile alocate de la Bugetul local pentru activități nonprofit de interes local

0

ANUNT

privind finantarile nerambursabile alocate de la Bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local

          Municipiul Barlad ,Cod fiscal 4539912, Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro.

          Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

-Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

-Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

             Perioada de finanţare: anul 2022.

             Suma totală alocată de la bugetul local: 480.000 lei, conform H.C.L nr. 40/28.02.2022

            Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

  • 280.000 lei pentru culte religioase
  • 50.000 lei pentru sport,
  • 50.000 lei pentru cultura,
  • 50.000 lei pentru tineret ,
  • 50.000 lei pentru activitati cu specific social

       Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

       Documentația necesara pentru intocmirea dosarelor se poate obține de pe site-ul Municipiului Barlad : www.primariabarlad.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 05.05.2022, ora 14.00.

       Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență, Primăria Municipiului Barlad, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare.

        Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 06.05.2022-10.05.2022.

Data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial :18.04.2022

(Anunț publicat pe site-ul Ziarul Obiectiv în ediția din 20 aprilie 2022)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.