Acasă Local Iată cât vom plăti unui avocat în 2021. Lista onorariilor minime stabilite...

Iată cât vom plăti unui avocat în 2021. Lista onorariilor minime stabilite de avocați

0

Dacă judecata va fi dreaptă sau nu, e greu de spus, dar e sigur că avocatul nu va pierde. Recent, Uniunea Națională a Barourilor din România a bătut în cuie grila onorariilor minimale pe care va trebui să le plătim avocaților de la 1 ianuarie 2021.

Potrivit Ghidului onorariilor minimale recomandate, estimarea onorariului minim orar recomandat este de 220 lei /ora.

Selectăm câteva dintre onorariile practicate în cele mai întâlnite cauze pentru care vasluienii se adresează avocaților

1. Notificări / adrese / corespondență – onorariul orar, dar nu mai puțin de 330 lei;

2. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere/negociere –onorariu orar sau 440 lei ședința;

3. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete / poliție) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;

4. Cereri de strămutare – 440 lei;

5. Cereri de recuzare -330 lei;

6. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale / statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice –onorariu orar, dar numai puțin de 440 lei

7. Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărțiia VI-a din Codul de procedură civilă -1.540 lei;

8. Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială -1.540 lei;

9. Cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 440 lei.

10. Cereri posesorii –1.540 lei

11. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani: până la valoarea de 5.000 lei – 660 lei; între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei; între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;. între 100.001 lei şi 250.000 lei – 3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei; peste 250.000 lei –2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei; peste 1.000.000 -1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.

12. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial -1.760 lei;

13. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial -1.760 lei;

14. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani -1.760 lei;

15. Cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii -880 lei;

16. Cererile de întoarcere a executării silite -2.200 lei.

17. Divorț fără minori -1.760 lei;

18. Divorț cu minori -2.200 lei;

19. Stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare acopiilor, dreptul părinteluisau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei -1.540 lei;

20. Tutelă, curatelă -1.540 lei ;

21. Punere sub interdicție –1.540 lei;

22. Tăgada paternității -2.200 ;

23. Asistare /reprezentare adopție -2.640 lei

24. Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției –1.100 lei.

24. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară –1.540 lei;

25. Contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de muncă –2.200 lei;

26. Stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale –1.540 lei;

27. Stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesionalăși a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socialăprevăzute de lege -1.100 lei.

 

28. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala – 220 lei/oră

29. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri –660 lei;

30. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali –2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.100 lei.

31. Asistența/reprezentarea juridică generală în fața organelor de urmărire penală – 2.200 lei/pentru fiecare subiect procesual sau fiecare parte;

32. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 440 lei;

33. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 220 lei per activitate;

34. Asistența/reprezentarea juridicăa subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau împăcării ori in vederea tranzacționării, inclusiv în ceea ce privește plata debitelor fiscale sau cu natură asemănătoare – 660 lei;

35. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – 440 lei;

36. Asistența/reprezentarea juridicăa inculpatului în fața procurorului în cursul acordului de recunoaștere a vinovăției –660 lei;

37. Asistența juridică fața judecătorului de drepturi si libertăți, per fiecare sesizare – 660 lei;

38. Asistarea/reprezentarea juridicăa inculpatului în fața instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției –660 lei.

39. Formularea cererilor și/sau excepțiilor –660 lei;

40. Asistența juridică la verificarea legalității măsurii preventive, per verificare – 660 lei;

41. Declararea contestațiilor –220 lei fiecare;

42. Motivarea contestației împotriva soluției date în procedura camerei preliminare – 880 lei;.

Întreaga listă a onorariilor minimale practicate de avocați poate fi consultata AICI

Lista onorariilor este cu titlu de recomandare, deci avocații nu sunt obligați să o respecte. Pot cere mai puțin sau mai mult.

La sfârșitul anului 2021, Ziarului Obiectiv va fi bucuros să publice numele cabinetelor de avocatură din județul Vaslui care au practicat onorarii sub limita minimală recomandată de UNBR. (Simona MIHĂILĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.