Acasă Publicitate  Înștiințare organizare concurs

 Înștiințare organizare concurs

0

U.A.T. Șuletea, cu sediul în localitatea Șuletea, strada Al. I. Cuza nr. 37, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în baza Art.618 alin.(3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • Denumire post:

– Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Asistență Socială;

– Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Impozite și Taxe.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă  în data de 29.06.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.  

Perioada de depunere a dosarelor: 29.05.2023 – 19.06.2023. 

Perioadă selecție dosare concurs: în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioadă depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații: în termen de cel mult 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor..

BIBLIOGRAFIE Asistență Socială:

 1. Constituţia României
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI – a. 
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. 
 6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea asistenței sociale nr. 292/2011.

BIBLIOGRAFIE Impozite și Taxe:

 1. Constituţia României.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Codul administrativ
  5. Legea nr. 227/2015 cu tematica Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare

Date contact: Scarlatache Elena Anca, Inspector cu atribuțiuni de Secretar general, tel: 0235426784.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.