Acasă Local Ziua Porților Deschise la IPJ Vaslui

Ziua Porților Deschise la IPJ Vaslui

0

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a organizat cu succes evenimentul public „Ziua Porților Deschise”, care a avut loc pe 28 octombrie 2023, la sediul instituției. Această inițiativă a avut ca scop promovarea profesiei de polițist și implicarea activă a comunității în universul fascinant al polițiștilor.

Celor interesați le-au fost oferite informații detaliate despre oferta educațională a Ministerului Afacerilor Interne și au avut ocazia să exploreze materiale informative specializate.

”Echipa noastră a fost dedicată în a răspunde tuturor întrebărilor și curiozităților privind cariera în domeniul poliției. Polițiștii din cadrul diverselor structuri ale Poliției – ordine publică, poliție rutieră, criminalistică, pregătire profesională, prevenirea criminalității, protecția animalelor, siguranță școlară și luptătorii pentru acțiuni speciale – au desfășurat activități interactive pentru a prezenta publicului interesat mijloacele și modalitățile în care Poliția acționează pentru siguranța cetățenilor. De asemenea, evenimentul a beneficiat de prezența emoționantă a câinilor polițiști specializați în prelucrarea de urmă umană, RICO (9 ani) și LEIA (5 luni), care au fascinat publicul cu abilitățile lor. Evenimentul „Ziua Porților Deschise” a fost un succes datorită participării active și a implicării comunității noastre. Am reușit să deschidem o fereastră către lumea complexă și esențială a forțelor de ordine, arătând astfel că siguranța, binele comun și încrederea sunt eforturi comune. IPJ Vaslui le mulțumește tuturor celor implicați și promite să continue colaborarea strânsă cu comunitatea noastră pentru a menține și dezvolta un mediu sigur pentru toți cetățenii”, a declarat Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.

Până la data de 24.11.2023, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Hagi Chiriac nr. 1, jud. Vaslui, recruteză candidați în vederea participării la concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, unități de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Cererea de înscriere la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, se va depune în perioada până la data de 05.11.2023 (inclusiv), la adresa de e-mail: resurseumane@vs.politiaromana.ro, inclusiv în zilele sâmbătă și duminică.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul/reședința candidatului, înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează.

Astfel, candidaţii cu domiciliul/reședința în localităţi din judeţul Vaslui, aşa cum este înscris/ă în cartea de identitate, se vor adresa Serviciului Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr.1.

Dosarul de recrutare complet se depune până la data de 24.11.2023, în intervalul orar 09.00-14.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la sediul I.P.J. Vaslui. Modaliatea de întocmire a dosarului, și condițiile de participare la concurs sunt precizate în anunțul de concurs care se gaseste pe site-ul I.P.J. Vaslui vs. politiaromana.ro, la secțiunea Carieră/Admitere. ( https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-unitati-invatamant-mai/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursului-de-admitere-in-unitatile-de-invatamant-postliceal-ale-ministerului-afacerilor-interne-sesiunea-octombrie-februarie-2024 )

Probele de concurs pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal sunt: proba de evaluare a performanţei fizice și proba de evaluare a cunoştinţelor. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7– 13 decembrie 2023 la Școala militară de subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, indiferent de unitatea de învățământ pentru care a optat candidatul, iar proba de verificare a cunoștințelor se va susține, în data de 16 decembrie 2023, fiind organizată de către unitatea de învățământ la care s-au înscris candidații.

Pot participa doar candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Pentru mai multe informații, cei interesati pot consulta site-ul I.P.J. Vaslui la adresa: https://vs.politiaromana.ro/Carieră/Admitere .

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale și criterii specifice de recrutare:

Condiţii legale privind recrutarea candidaţilor – învăţământ postliceal :

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

Îndeplinirea acestei condiţii se constată potrivit art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, în situaţia candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal. Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă de bacalaureat, însoțită de foaie matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist,. Această condiție se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere. În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

d) să deţină sau să obţină până la absolvirea școlii de agenți de poliție permis de conducere categoria B.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.