Acasă Infracțional Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pe 2021 – COMUNICAT DE...

Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pe 2021 – COMUNICAT DE PRESĂ

0

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean VASLUI, prin activităţile specifice desfăşurate, a urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivelul Poliţiei Române, respectiv:

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

OBIECTIVUL GENERAL rămâne SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

De asemenea, activităţi deosebit de importante au fost desfăşurate şi pentru realizarea misiunilor specifice din competenţa Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, în colaborare cu celelalte instituții ale statului, în contextul prevenirii răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. S-au luat măsuri de asigurare a cadrului operațional necesar organizării și desfășurării de acțiuni cu efective mărite, în funcție de punctele de interes identificate sau rezultate din analizele tactice.

Au fost sesizate/constatate 10 infracţiuni de zădărnicire a combaterii bolilor, au fost constatate 8.851 de sancțiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia incidentă stării de alertă, în valoarea de 3.250.540 de lei.

De asemenea, au fost verificate 64.624 de persoane aflate în carantină/izolare.

Resursele umane

La finele anului 2021, urmare a dinamicii de personal, gradul de ocupare a statului de organizare a fost de aproximativ 78,17%.

Pregătire profesională

În perioada analizată, a fost înființată o noua structură: Biroul Pregătire Profesională.

Pe linie de pregătire profesională s-au desfăşurat activităţi privind deschiderea anului de pregătire continuă 2021-2022.

În anul 2021 s-a demarat activitatea de instruire a polițiștilor în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu în regim prioritar, conform O.M.A.I. nr. 128/14.11.2018.

Instruirea a fost susținută de către un instructor auto de la nivelul unității, fiind cursați 114 polițiști pe parcursul a 12 activități.

Resursele logistice

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui are în dotare 276 de autospeciale. Au fost efectuate lucrări de întreţinere şi reparaţii în antrepriză şi regie proprie în valoare aproximativă de 8.348 de lei și s-a desfășurat procedura de achiziție în vederea contractării unor lucrări de reparație la imobile în valoare de 66.522,81 de lei.

Accesarea fondurilor externe nerambursabile

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sunt în curs de implementare două proiecte realizate în parteneriat cu Republica Moldova, și anume: THOR Cooperare Regională pentru Prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România-Moldova (pentru reabilitarea sediului Poliției Orașului Murgeni) și PATROL – Dezvoltarea conceptului de patrulare comună în zona de frontieră Republica Moldova – România (achiziționarea de echipamente pe linie rutieră).

Prevenirea Criminalităţii

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a iniţiat şi coordonat activități de pregătire antiinfracţională ce au vizat categoriile cu un grad ridicat de risc de victimizare (minori, tineri, femei şi bătrâni), cooperând cu polițiștii operativi, structurile M.A.I. din județul Vaslui, unităţile de învăţământ, autorităţile publice locale, organisme de protecţie a copilului, cultele şi mass-media.

Au fost organizate întâlniri ale Comisiei Judeţene de Monitorizare a Activităţii Preventive şi desfăşurate 35 de activităţi, la care au participat peste 880 de persoane.

În cadrul programelor, proiectelor și campaniilor desfășurate, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au derulat 136 de activități pe linia informării antiinfracționale și antivictimale pentru toate tipurile de infracțiuni abordate, iar numărul total al beneficiarilor din activităților de prevenire este de 2.100 de persoane.

Activităţile desfăşurate şi rezultate obţinute

În anul 2021, la nivelul județului Vaslui au fost sesizate 13.368 de infracțiuni, în scădere cu 465 de fapte față de anul 2020 (-3,36%).

Dintre acestea, 9.762 sunt de natură judiciară, 640 sunt de natură economico-financiară, iar 2.966 sunt de altă natură. Din numărul infracţiunilor de natură judiciară, 34,24% sunt infracţiuni de lovire sau alte violenţe, iar 13,62% sunt infracţiuni de ameninţare.

Se înregistrează scăderi faţă de anul precedent la aproape toate categoriile de infracţiuni. Dintre acestea, exemplificăm: infracțiuni contra vieții (26, -13), vătămare corporală (6, -3), lovire sau alte violenţe (3.343, -29), furt (2.872, -195), fals (180, -5), furt din locuințe (547, -22), furt de animale (210, -23), amenințare (1.330, -89).

La nivelul unității noastre, în cursul anului au fost soluționate 13.738 de dosare penale. Din totalul dosarelor cu autori necunoscuți, polițiștii au soluționat 3.455 de dosare, 726 prin identificarea autorilor.

Activităţile desfăşurate pentru deservirea comunităţii

În anul 2021, poliţiştii vasluieni au desfăşurat 1.229 de acţiuni şi 23.303 de controale. În cadrul acestor activităţi au fost constatate 391 de infracţiuni, au fost aplicate 28.513 de sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 297.000 de lei. De asemenea, au fost identificate 22 de persoane, urmărite în temeiul legii.

În perioada analizată, au fost realizate 16.626 de intervenţii la evenimente sesizate prin S.N.U.A.U. 112, dintre care 5.991 în mediul urban şi 10.635 în mediul rural.

În perioada analizată, polițiștii au desfășurat 22 de acțiuni de amploare, în cadrul cărora au fost efectuate 129 de percheziții.

Criminalitatea în mediul rural

Criminalitatea sesizată în mediul rural cunoaşte o scădere cu 4,07 %. Ponderea cea mai mare a infracţiunilor de natură judiciară o au infracţiunile de loviri sau alte violenţe (39,6 %). Numărul infracțiunilor de furt sesizate scade cu 14,1%. Pe un trend ușor ascendent se situează infracțiunile de: lovire sau alte violențe (+1,46 %), amenințare (+4 %), tâlhărie (+8 fapte), viol (+1,4 %).

Ordine provizorii de protecție

             În perioada analizată au fost emise 459 ordine de protecție provizorii (235 – urban și 224 – rural), din care 455 la solicitarea victimei și 4 la solicitarea altor instituții abilitate, iar un număr de 200 de ordine de protecție provizorii au fost transformate în ordine de protecție (99 – urban și 101- rural).

Siguranţa rutieră

Pe drumurile publice ale judeţului Vaslui s-au înregistrat 516 accidente de circulație, cu 66 mai multe față de anul precedent (450). Deși a crescut numărul acestora, numărul celor grave a scăzut față de anul precedent cu 30,88%, soldate cu 17 persoane decedate (- 15) și 82 răniți grav (-44).

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave, în perioada analizată, au fost:

 • abateri bicicliști;
 • abateri căruţaşi;
 • nerespectarea regimului legal de viteză sau neadaptarea acesteia;
 • abateri pietoni.

În cadrul celor 466 de acţiuni şi a activităţilor zilnice din teren  desfăşurate pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente, pentru crearea unui climat de disciplină în rândul participanţilor la trafic, polițiștii au aplicat 32.284 de sancţiuni contravenționale.

De asemenea, polițiștii au reţinut în vederea suspendării 3.524 permise de conducere.

Au fost constatate 372 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe fiind pentru conducerea sub influența alcoolului (177) și pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere (104).

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Au fost sesizate 159 de infracţiuni specifice la regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase. În cadrul celor 74 de acţiuni desfăşurate, poliţiştii au aplicat 50 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6.253 de lei. Au fost ridicate, în vederea confiscării sau casării, 98 de arme (40 letale şi 58 neletale), 53.330 de elemente de muniție, 454,24 de kilograme de articole pirotehnice, 5.051 de kilograme de deșeuri periculoase, 735 de kilograme de carne de vânat și a fost indisponibilizat un autovehicul.

Criminalitatea economico-financiară

Poliţiştii au desfăşurat 45 de acţiuni preventive, în cadrul cărora au fost efectuate 1.036 de controale, fiind constatate 118 infracţiuni. Aceștia au aplicat 552 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 976.000 de lei şi au confiscat bunuri în valoare de 237.000 de lei, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită.

Urmărirea şi supravegherea judiciară

În anul 2021, poliţiştii vasluieni au supravegheat 335 de inculpaţi, din care 279 aflaţi sub control judiciar şi 56 arestaţi la domiciliu.

Urmare a celor 24 de acțiuni și 425 de controale inopinate, s-a constatat că 17 inculpați au încălcat obligațiile impuse de organele judiciare. Astfel, s-a procedat la sesizarea organelor judiciare cu privire la acest aspect, iar în cazul a 6 inculpați s-a dispus înlocuirea măsurilor inițiale cu măsura arestării preventive.

Siguranța în școli

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat activități specifice, conform Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021-2022.

Au fost elaborate 8 planuri de acțiune și 488 de întâlniri cu conducerea unităților de învățământ.

Protecția animalelor

Activitățile desfășurate de lucrătorii Biroului pentru Protecția Animalelor au urmărit realizarea obiectivelor generale și specifice stabilite de către Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția pentru Protecția Animalelor și anume:

 • prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol (emiterea ordinului de plasare a animalului în adăpost)
 • verificarea condițiilor de bunăstare a animalelor,
 • respectarea regimului de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, verificarea adăposturilor publice și private privind capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân.

Polițiștii structurii au organizat 6 acțiuni, ocazie cu care au fost efectuate controale în adăposturile publice de câini din municipiile Vaslui, Bârlad și Huși.

Au efectuat verificări în cazul a 177 de sesizări scrise și 29 de dosare penale (15 soluționate).

Au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 19.760 de lei.

Criminalistică

În anul 2021, polițiștii criminaliști au efectuat 3.015 de cercetări la faţa locului, ocazie cu care s-au ridicat 13.838 de urme şi mijloace materiale de probă.

În urma verificărilor, precum și prin celelate mijloace criminalistice, s-a reușit identificarea a 184 de autori de infracţiuni. Totodată, s-au efectuat 188 de expertize şi constatări criminalistice.

Silvic și piscicultură

Au fost organizate 53 de controale pe linie de silvicultură.

Totodată, au fost aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 35.250 lei.

Polițiștii au efectuat 119 controale la societățile comerciale de profil, amenajări piscicole și autovehicule depistate în trafic.

Au fost aplicate 207 sancțiuni contravenționale, în valoare de 56.270 lei.

Cazierul judiciar

În anul 2021, au fost eliberate:

 • 40.954 certificate de cazier judiciar
 • 5.298 copii cazier judiciar
 • 2.559 situații generale juridice
 • 746 extrase de cazier judiciar
 • 4.477 adeverinţe de integritate

Serviciul pentru acțiuni speciale

Serviciul pentru Acțiuni Speciale a participat la 113 misiuni de întărire a dispozitivului de siguranță publică, pe raza municipiilor și orașelor din județ și la 153 de percheziții.

Au fost desfășurate 15 sesiuni de instruire tactică a polițiștilor din structurile de ordine publică, rutieră și transporturi, pentru creşterea capacităţii de reacţie în situații cu risc crescut.

Cooperarea interinstituțională

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui a continuat colaborarea cu partenerii tradiţionali în domeniul combaterii infracţionalităţii, şi anume cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din judeţ, împreună cu care au fost organizate şi executate acţiuni şi controale.

S-a colaborat eficient cu unitățile de parchet şi instanțele judecătoreşti, fapt ce a contribuit la creşterea calităţii şi operativităţii activităţii de cercetare penală.

Obiective și Priorități pentru anul 2022

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui va continua şi în perioada următoare acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora. Ca principale obiective pentru anul 2022, reamintim:

continuarea și, acolo unde este cazul, intensificarea acțiunilor punctuale pe linie de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;

sporirea rolului preventiv și descurajator la nivel stradal, prin asigurarea prezenței structurilor polițienești în zonele cu infracționalitate ridicată (în special a celor săvârşite cu violenţă);

intensificarea activităţilor pe linie economico-financiară, în special în domeniul prevenirii și combaterii contrabandei şi evaziunii fiscale;

eficientizarea activităţilor preventive şi proactive specifice, pentru reducerea riscului rutier, inclusiv prezenţa echipajelor de poliţie rutieră în zonele de risc, scopul fiind diminuarea numărului accidentelor grave soldate cu persoane decedate şi răniţi grav.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.