Acasă Administrație publică Locuitorii municipiului Vaslui, așteptați să depună cererile pentru ajutorul de încălzire. Iată...

Locuitorii municipiului Vaslui, așteptați să depună cererile pentru ajutorul de încălzire. Iată unde se depun actele și cine poate beneficia!

0

Locuitorii municipiului Vaslui care nu realizează venituri mai mari de 750 de lei net per membru de familie pot solicita un ajutor financiar pentru plata facturilor la încălzire. Ajutorul financiar va fi acordat pentru perioada noiembrie 2020 – martie 2021.

Reprezentanții Primăriei Vaslui transmit că formularele pentru cererile de ajutor de încălzire se pot ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială (DAS) Vaslui (strada Spiru Haret nr. 2), sau se pot descărca de pe site-ul primăriei.

Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare se va face la sediul DAS, la registratura primăriei, prin poștă sau prin e-mail, la adresa asistentasociala@primariavaslui.ro.

Care este valoarea ajutoarelor de încălzire

Se acordă următoarele tipuri de ajutoare de încălzire:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri

În tabelul de mai jos puteți afla care este valoarea ajutorului de încălzire, în funcție de veniturile pe care le realizați, precum și de tipul de combustibil folosit la încălzirea locuinței.

Condiții de acordare pentru toate tipurile de ajutoare

Au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 750 lei/membru de familie pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri;
 • nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri sau alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei etc);
 • au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei, succesorul de drept al proprietarului locuinţei, persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titular de contract de închiriere, comodat, concesiune, alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Excepții: venitul minim garantat, aocația pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, bugetul complementar al persoanelor cu handicap, burse școlare, tichete de grădiniță, sprijinul financiar pentru elevii de liceu, venituri zilieri.

Documente necesare

În afară de cererea completată, dosarul solicitanților trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
 • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
 • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;
 • adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
 • copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică).

Termene de depunere a cererilor

Pentru ajutorul de încălzire aferent lunii noiembrie, vasluienii trebuie să depună documentele până pe 18 noiembrie cet târziu. Cererile depuse după această dată, vor fi luate în calcul pentru acordarea ajutorului din luna următoare.

Pentru lunile decembrie 2020 – martie 2021, termenele lunare de depunere a cererilor noi de ajutor de încălzire sunt până pe data de 20 a fiecarei luni, pentru a fi luate în evidență începând cu luna respectivă.

Cererile depuse după data de 20 a fiecarei luni, vor fi luate în evidență începând cu luna imediat urmatoare. (Simona MIHĂILĂ)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.