Acasă Local Rezultatele parțiale ale recensământului. Suspans pentru Bârlad, răsturnări de situație pentru alte...

Rezultatele parțiale ale recensământului. Suspans pentru Bârlad, răsturnări de situație pentru alte localități, în frunte cu Vaslui

0

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Vaslui de 374.700 persoane, în scădere cu 20.799 locuitori față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente trăiește în mediul rural 219762 (reprezentând 58.7%).

Din totalul populației rezidente populația de sex masculin este de 187891 (reprezentând 50.1%).

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Vaslui se situează pe locul 24 în ierarhia judeţelor.

Fenomenul de îmbătrânire a populației rezidente a județului Vaslui

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Vaslui crescând la 41.0 ani (față de 39.9 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mică cu 1.4 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Vaslui se plasează pe locul 6 național.

În cadrul Regiunii Nord-Est din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 40.8 ani, județul Vaslui poziționându-se pe locul 3.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Vaslui este 100.6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media națională de 121.2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 20.6.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 60.1 persoane tinere si varstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55.5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Structura pe localități a populației rezidente a județului Vaslui

În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul nostru cu 20.799 persoane.

Municipii, orașe, comune

RPL 2021

rezultate provizorii

RPL2011

creștere/ scădere 2021 față de 2011

persoane

%

Muntenii de Jos

4090

3584

506

114,1

Municipiul Vaslui

63035

55407

7628

113,8

Pușcași

3501

3328

173

105,2

Băceşti

4293

4107

186

104,5

Duda-Epureni

3324

4397

-1073

75,6

Vutcani

1527

2035

-502

75

Mălușteni

1802

2462

-660

73,2

Fălciu

3731

5103

-1372

73,1

Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Vaslui, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt municipiul Vaslui – care a ajuns la o populație de 63.035 persoane (cu 7.628 persoane mai mult decât în 2011) – comuna Muntenii de Jos cu o populație rezidentă de 4.090 persoane (cu 506 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Zorleni cu o populație rezidentă de 8.804 persoane (cu 209 persoane mai mult decât în 2011).

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Fălciu (3.731 locuitori – 26.9% față de populația din 2011) și comuna Mălușteni (1.802 locuitori – 26.8% față de populația din 2011).

Comuna cea mai mică din județ este comuna Blăgești cu numai 1.178 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1.515 locuitori).

La recensământul precedent, cea mai mică a fost comuna Bogdănița cu 1.437 locuitori care, la recensământul din 2021 a înregistrat o scădere, ajungând la 1.292 de locuitori.

Cea mai mare comună din județ este comuna Zorleni care a crescut față de RPL2011 cu 209 persoane și care și-a menținut această poziție fruntașă la ambele recensăminte.

Orașul Murgeni este orașul cel mai mic din cadrul județului (6.853 locuitori față de 7.119 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este municipiul Vaslui cu 63.035 locuitori, mai mulți cu 7.628 față de acum 10 ani.

Între cele două recensăminte pentru unele comunele din județul Vaslui nu s-au înregistrat modificări semnificative de populație. Aceastea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Comune

RPL 2021

rezultate provizorii

RPL2011

creștere/ scădere 2021 față de 2011

persoane

%

Zăpodeni

3743

3724

19

+0,5

Pogana

3007

2992

15

+0,5

Grivița

3288

3293

-5

-0,2

Drânceni

3956

3973

-17

-0,4

Structura etnică și confesională a populației rezidente a județului Vaslui

La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 322.989 persoane (din totalul celor 374.700 persoane care formează populația rezidentă a județului Vaslui). S-au declarat români 317.508 persoane, adică 98.3%.

Populația de etnie romă înregistrată la RPL2021 pentru județul Vaslui a fost de 5.267 (1.6%). Grupurile etnice pentru care s-au înregistrat sub 100 de persoane sunt: italieni (39), ruși lipoveni (30), maghiari (28), evrei (13), ucrainieni (12), germani (9), turci (7), greci (5), bulgari (3), albanezi (3), persoanele de altă etnie precum și cele pentru care informația a fost nedisponibilă (51856).

Structura populației din județul Vaslui după limba maternă se prezintă astfel: pentru 99.22% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei.

Pentru limba romani s-au declarat 2.317 persoane, pentru maghiară 25 persoane, italiană 44 persoane, rusă 14 persoane, ucraineană 13 persoane, germană 12 persoane. Pentru 51847 persoane informația este nedisponibilă.

Structura confesională: 96.6% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă. Principalele alte religii declarate sunt: penticostală (4.126 persoane), romano-catolică (3.362), creștină după Evanghelie (1.159), creștină de rit vechi (563), adventistă de ziua a șaptea (552), martorii lui Iehova (125), ortodoxă sârbă (132), agnostic (83), greco-catolică (43) evanghelică luterană (33), musulmană (26), reformată (19), mozaică (13), evanghelică de confesiune augustană (9), unitariană (5), altă religie (77) fără religie (253), atei (259), iar pentru 53.253 persoane informația a fost nedisponibilă.

Structura populației rezidente pe stări civile

Din populația rezidentă a județului, 173/920 (46.4%) sunt persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriți 87.299 bărbați și 86.621 femei. Nu au fost niciodată căsătorite 20.1% femei și 23.3% bărbați.

Persoanele văduve reprezintă 5.6% din totalul populației rezidente a județului. La acest capitol ponderile dintre cele două sexe sunt: 79.6% femei și 20.4% bărbați.

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populației rezidente a județului Vaslui, 42.5% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 50.3% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 7.2 % nivel superior.

Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel superior de educație, judeţul Vaslui se situează pe locul 42 în ierarhia judeţelor cu 7.2% populație cu un nivel superior de educație.

Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel din 186.809 persoane reprezentând populația feminină, 14.938 (8%) au un nivel ridicat de educație, 75.392 (40.4%) au un nivel de educație mediu și 96/479 (51.6%) au un nivel de educație scăzut. Astfel din 187.891 persoane reprezentând populația masculină a județului, 12.179 (6.5%) au un nivel ridicat de educație, 83.847 (44.6%) au un nivel de educație mediu și 91.865 (48.9%) au un nivel de educație scăzut.

Structura populației după statutul activității curente

Populația activă a județului Vaslui este de 145.331 persoane, fiind compusă din 126.138 persoane ocupate și din 19.193 de șomeri. Populația inactivă cuprinde 229.369 persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă 37.4%, iar elevii și studenții 32.7 %.

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă, judeţul Vaslui se situează pe locul 39 în ierarhia judeţelor. Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Vaslui se situează pe locul 1 în ierarhia judeţelor cu 5.1% din populația rezidentă a județului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.